Kontakt

ADRES KONTAKTOWY

Amber Spark S.A.
ul. Baletowa 5C
02-867 Warszawa
tel: (22) 256 20 73
fax: (22) 295 13 35
recepcja@irving.pl

Serwis Konsumenta:
serwiskonsumenta@irving.pl

Dział Public Relations:
pr@irving.pl

Wyłączny dystrybutor:
Amber Spark S.A.
ul. Baletowa 5C
02-867 Warszawa
fax: (22) 295 13 35
recepcja@irving.pl

NIP 1231241218; REGON 142835111
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy w wysokości 710.000 PLN wpłacony w całości.

Obsluga informatyczna - Strona hostowana przez Support OnLine